Yritys

Laatuluokiteltu kiinteistönvälitysliike Porissa

Kiinteistöpori Oy on yksityinen, perinteinen kiinteistönvälitysliike, joka työllistää tällä hetkellä
kahdeksan henkilöä. Yritys kuuluu Suomen Kiinteistönvälittäjäliittoon, minkä ansiosta sillä on
kattava yhteistyöverkko myös valtakunnallisesti.

 

Kiinteistöporilla on dokumentoitu laatujärjestelmä, joka toimii pysyvänä lähtökohtana tuotettaessa palveluita asiakkaille.

 

Kiinteistöporin toimialueena on Pori lähiympäristöineen.

Suurenna kuva klikkaamalla.

 

 

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).